Tasky Tomi

Čo robiť, keď cesto nekysne, ako odstrániť fľaky od červeného vína? Je lepší prášok alebo gél? S našim webovým magazínom, vás už nezastihne nepripravených.

S certifikátom budete mať istotu, že váš dom je hospodárny a energeticky úsporný

Možnosť ušetriť nejaké financie privítame všetci, počnúc znížením výdavkov na bežné nákupy potravín až po investovanie do nehnuteľností, ktoré sú hospodárne a energeticky úsporné. Zistiť to však dokážeme iba ak si necháme vypracovať energetický certifikát, ktorý stavbu ohodnotí. Vypracovanie energetického certifikátu je už povinné pri každej novostavbe, aby nový majiteľ vedel v ktorej energetickej triede sa stavba nachádza a energeticky certifikat ku kolaudacii cena je potrebný aj pri kolaudácii či následnom predaji alebo prenájme. Certifikát vypovedá o stave nehnuteľnosti z hľadiska spotreby elektrickej energie a nákladoch s tým spojených.

Novostavby musia byť ohodnotené

Stále narastá tlak na stavebníkov, aby stavali hospodárne a energeticky úsporné stavby, ktoré budú s energiami hospodáriť efektívne a budú nenáročné nielen z hľadiska financií, ale aj spotreby energií a vplyvu na životné prostredie. Kolaudácia domu sa nezaobíde bez energetického certifikátu, ktorý na požiadanie vypracuje osoba odborne spôsobilá za cenu vopred dohodnutú so zadávateľom požiadavky. Audity a hodnotenia sú úkony, ktoré si vyžadujú prehliadku nehnuteľnosti spolu a termovíznym meraním budov, vďaka ktorému je možné zistiť, či je budova hospodárna a kde sú prípadné nedostatky.

Každý z nás rád ušetrí nejaké euro

Na základe toho je potom budova zaradená do niektorej z energetických tried, označovaných písmenami od A do G. Na Slovensku vstúpila do platnosti povinnosť energetických certifikátov 1.1.2008. Jeho dôležitosť je zrejmá aj z toho, že sa stavba bez neho nedá skolaudovať a ani predaj či prenájom nemôže bez neho prebehnúť. Certifikát hodnotí budovu z hľadiska spotreby energie na ohrev vody, vykurovanie, vzduchotechniku či elektroinštaláciu a podobne. Odborne vypracovaný certifikát je dokladom, ktorý stavbu posunie do niektorej z energetických tried, čím ju ohodnotí a dá jasnú výpoveď, či je hospodárna a úsporná.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tasky Tomi

Šablona od Anders Norén