Tasky Tomi

Čo robiť, keď cesto nekysne, ako odstrániť fľaky od červeného vína? Je lepší prášok alebo gél? S našim webovým magazínom, vás už nezastihne nepripravených.

Ako vznika občianske združenie?

Občianske združenie je spoločenstvo združujúcich sa občanov Slovenskej republiky za účelom dosiahnutia nejakých záujmových činnosti. Občania sa v týchto spoločenstvách stretávajú a venujú sa rôznym aktivitám, ktorým sa ich združenie zaoberá. Majú rovnaké ciele, ktoré sa snažia spoločne v združení aj úspešne dosiahnuť. Ide o rôzne verejnoprospešne aktivity, ako je napríklad rozvoj regiónu, šport a kultúra alebo ochranná životného prostredia. Občianske združenie je právnická osoba prináleží mu, teda právo podpisovať zmluvy, vystupovať pod vlastným menom, alebo prijímať sponzorské dary. Môže ísť o kluby, zväzy, hnutia či organizácie. Občianske združenie nie je zakladané za účelom zisku. Znamená to, že v občianskych združeniach sa nedosahuje finančný príjem.

Občianske združenie

Občianske združenia sa zakladajú podaním návrhu založenia občianskeho združenia Ezmluva.sk, ktoré musia podať minimálne 3 osoby. Tieto 3 osoby tvoria, skupinku, ktorá sa zvykne odborné označovať ako prípravný výbor. Minimálne jeden z členov musí byť plnoletý. Návrh na registráciu sa podáva na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Takýto návrh by mal byť v rozsahu A4. Návrh na založenie obsahuje niekoľko dôležitých údajov: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a rodné číslo všetkých členov. Návrh musia členovia prípravného výboru podpísať a uviesť v ňom všetky tieto základne údaje.

Občianske združenie

V návrhu sa uvádza aj to kto z členov ma viac, ako 18 rokov a je, teda oprávnený konať v ich mene je, tzv. splnomocnenec. Okrem návrhu, ktorý tvorí základ toho, aby sa mohli občania vôbec uchádzať o takéto občianske združenie musia záujemcovia taktiež spísať stanovy občianskeho združenia, ktoré pripoja k návrhu, ktorý zašlú na Ministerstvo vnútra, ako už bolo vyššie uvedené. Obsah stanov občianskeho združenia tvorí názov združenia, sídlo združenia, cieľ združenia, zásady hospodárenia, spôsob vedenia, to znamená, že kto bude stáť na čele združenia alebo kto ho bude viesť.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tasky Tomi

Šablona od Anders Norén